19 december 2007

Den blev oförändrad

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad vid sitt möte igår visar protokollet som offentliggjordes idag. Det som ändå är mer intressant är Riksbankens motivering. I motiveringen anger man att räntan troligen behöver höjas med 25 punkter under första halvåret 2008, men att den räntepolitiken kommer att leda till att inflationsmålet kommer att nås för 2009. Man lägger alltså stor vikt vid inflationen långsiktigt och väljer att lägga mindre vikt vid läget just nu och under det kommande året.

Så visst gjorde man det som marknaden förväntade sig, men av helt andra skäl.

Inga kommentarer: