13 juli 2006

TV-licens


Sedan 1 juni gäller en ny lag om TV-licens som ska säkerställa att licens ska betalas oavsett vilken teknik som används (http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,856522,00.html). Detta gör att en dator därmed kan komma att kräva TV-licens. I förlängningen borde väl kravet på TV-licens även omfatta mobiltelefon eftersom TV i mobiltelefon är en realitet.

Hela systemet med TV-licens är föråldrat och fånigt. Det vore bättre att avskaffa det och istället i första hand reklamfinansiera även public service men i andra hand låta det betalas via skattemedel.

Inga kommentarer: