13 juli 2009

Storebror vill se dig ännu mer

Det är märkligt att det inte verkar finnas något slut på EU:s längtan efter att kontrollera sina medborgare. I det så kallade Stockholmsprogrammet är syftet att informationsutbytet mellan EU-länder ska utökas och förbättras och resultatet av det kan bli att man inom EU ska ha gemensam tillgång till dataregistrerade uppgifter om sina medborgare. Detta innebär stor skillnad inte minst då det normalt finns betydligt mer datatregistrerade uppgifter om exempelvis en svensk än om en fransman.

Syftet är enligt direktiven att bekämpa brott, och från svenskt håll framhåller man behovet av att kunna väga in integritetsaspekten. Vis av erfarenhet vet vi ju alla att detta ofta kommit att väga lätt vid tidigare svenska lagändringar, som exempelvis ipredlagen.

Inga kommentarer: