17 juni 2009

En riktigt medeltida lagstiftning

Litauens parlament godkände häromdagen en lag mot "främjadet av homosexualitet" eftersom sådan information anses skada ungdomars mentala och fysiska hälsa. Beslutet visar om inte annat att parlamentsledamöternas mentala hälsa redan är svårt skadad och allvarligt talat få är frågan om inte Litauen borde isoleras från sina europeiska grannar tills man antar en lagstiftning som kränker människor utifrån kön, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Den lag man nu antagit är inte värdig ett modernt samhälle.

Inga kommentarer: