18 november 2008

Mera räntor

Två- och treåriga bundna räntor ligger just nu kring märkligt höga 4,8-5,0 %. Anmärkningsvärt högt med tanke på utvecklingen i världen där det vore minst sagt anmärkninsvärt om inte räntenivåerna sjunker mer, så att genomsnittet för de kommande åren hamnar rejält under den nivån.

Inga kommentarer: