7 januari 2007

Facklig blockad

För en månad sedan ungefär försattes en liten lunchrestaurang i Göteborg i blockad av den fackliga organisationen för att man inte ville teckna kollektivavtal. Man hävdade från arbetsgivarens sida att deras villkor var likvärdiga och hur det ligger till med det har man fiortfarande olika tolkningar av.

I Sverige har vi sedan årtionden en arbetsmarknadsmässig modell som bygger på kollektivavtalen. Kollektivavtalen reglerar en rad olika förutsättningar på arbetsmarknaden som i övriga världen ofta regleras genom lagstiftning, exempelvis minimilöner.

Om det blir ett vanligt för småföretag att inte teckna kollektivavtal i Sverige måste nog den svenska modellen med kollektivavtal överges till förmån för en mer europeisk modell med mer detaljerad lagstiftning inom en rad områden. Är det verkligen det som dessa småföretag som inte vill teckna kollektivavtal eftersträvar?

Inga kommentarer: