8 oktober 2006

Språkets utveckling

Jag tycker att det är bra när svenska språket utvecklas genom att nya ord uppstår eller att vissa märkligheter stryks. Exempelvis tycker jag om att skriva dom istället för de/dem och jag gillar att hoppas över onödiga att-ord när jag skriver.

Däremot gillar jag inte när ord som betyder olika saker grumlas samman så det inte finns kvar någon distinktion alls till slut. Ett exempel är var och vart. Det verkar som att dagens skolungdomar börjat stryka ordet var och använder vart i alla sammanhang. Det gör det i stort sett omöjligt att i vissa fall med säkerhet ottyda vad en mening egentligen handlar om. För mig är var en position medan vart anger en riktning.

Inga kommentarer: